/
Pack Hosting Panel

Hipex webshop importer

Hoe synchroniseer ik eenvoudig data van mijn webshop naar Hipex?


Indien je je regelmatig in de situatie bevind dat je data synchroniseer tussen een, of meerdere, Hipex omgevingen, hebben we hiervoor enkele handige tools ontwikkeld. Deze tools gaan je hierbij helpen en zullen je veel werk uit handen nemen.

In dit artikel leggen we je uit waarvoor en hoe je de synchronisatie tools kan gebruiken.

Waar kan ik de synchronisatie tools voor gebruiken?

De synchronisatie tools zijn op iedere Hipex omgeving beschikbaar. De tools kunnen worden gebruikt om data eenvoudig te synchroniseren tussen een of meerdere Hipex omgevingen.

Zo kun je een kopie maken van je webshop naar Hipex, of de database en media van je stagingomgeving synchroniseren met de productieomgeving.

De commando's hiervoor zijn

 • application:import:code
 • application:import:media
 • application:import:database

En ook een om de code, media en database te combineren.

 • application:import:application

Deze tools zijn compatibel met zowel magento 1, magento 2 en spoedig ook Shopware.

Hoe kan ik de synchronisatie commando's gebruiken?

Voor alle commando's moet je via SSH ingelogd zijn bij je Hipex omgeving.

# Importeren van code:
hipex application:import:code

# Importeren van media:
hipex application:import:media

# Importeren van database:
hipex application:import:database

# Importeren van applicatie:
hipex application:import:application

Om een uitgebreidere toelichting over het gebruik van het commando te verkrijgen kan gebruikt maken van de --help optie. Onderstaand hebben we de informatie van het application:import:application commando opgevraagd:

hipex application:import:application --help

Usage:
 application:import:application [options]

Options:
   --ssh_host[=SSH_HOST]           Hostname or IP-address of the remote host
   --ssh_user[=SSH_USER]           Username of the user on the remote host
   --ssh_port[=SSH_PORT]           Port number of the SSH connection (default 22) [default: 22]
   --src_path[=SRC_PATH]           Source path to the codebase on remote host
   --dest_path[=DEST_PATH]          Local path to the destination
   --remote_db_host[=REMOTE_DB_HOST]     Hostname of the external database host (default localhost) [default: "localhost"]
   --remote_db_user[=REMOTE_DB_USER]     Username of the database user on the remote host
   --remote_db_password[=REMOTE_DB_PASSWORD] Password of the database user on the remote host
   --remote_db_name[=REMOTE_DB_NAME]     Name of the database on the remote host
   --local_db_host[=LOCAL_DB_HOST]      Hostname or IP-address of the local database host (default localhost) [default: "localhost"]
   --local_db_user[=LOCAL_DB_USER]      Username of the local database
   --local_db_password[=LOCAL_DB_PASSWORD]  Password of the local database
   --local_db_name[=LOCAL_DB_NAME]      Name of the local database
 -h, --help                   Display this help message
 -q, --quiet                  Do not output any message
 -V, --version                 Display this application version
   --ansi                   Force ANSI output
   --no-ansi                 Disable ANSI output
 -n, --no-interaction              Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose              Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Help:
 Synchronize Magento 1 or Magento 2 shop + database from any remote location to local location.

In dit overzicht kan je zien welke opties er aan het commando meegegeven kunnen worden. Bij het gebruik van de betreffende commando's is het niet verplicht om de bovenstaande opties aan het commando mee te geven. Wanneer het commando wordt uitgevoerd zonder dat er opties aan meegegeven worden, zal het commando vanzelf de benodigde informatie als input aan de gebruiker vragen.

In onderstaand voorbeeld maken we gebruik van de volgende gegevens van de externe locatie:

 • Server: hipex.io
 • Gebruikersnaam: test
 • Poortnummer: 22
 • Pad naar applicatie: /home/test/domains/hipex/public_html

Onderstaand voeren we het commando uit waarbij de bovenstaande opties direct aan het commando meegeven:

hipex application:import:application --ssh_host=hipex.io --ssh_user=test --ssh_port=22 --src_path=/home/test/domains/hipex/public_html

Het niet verplicht om de bovenstaande opties 'inline' mee te geven. We kunnen het commando uitvoeren zonder opties, waarna de benodigde gegevens aan je zullen worden gevraagd:

hipex application:import:application

Please provide Hostname or IP-address of the remote host: hipex.io
Please provide Username of the user on the remote host: test
Please provide Port number of the SSH connection (default 22):
Please provide Source path to the codebase on remote host: /home/test/domains/hipex.io/public_html/

Na het ingeven van de benodigde gegevens zal de synchronisatie beginnen. De status en eventuele foutmeldingen zullen worden weergegeven:

hipex application:import:application

Please provide Hostname or IP-address of the remote host: hipex.io
Please provide Username of the user on the remote host: test
Please provide Port number of the SSH connection (default 22): 
Please provide Source path to the codebase on remote host: /home/test/domains/hipex.io/public_html/
Sucessfully parsed Magento2 configuration fileStarting code synchronisation... 
receiving file list ... done.gitignore.user.iniCHANGELOG.mdLICENSE.txtSECURITY.mdauth.jsoncomposer.json