/
Pack Hosting Panel

Varnish statistieken

Hoe bepaal je of varnish en de FPC van je pagina optimaal presteert.


Voor de commando's in dit artikel gaan we er vanuit dat je de aliassen zoals beschreven in het Varnish Basics artikel ingesteld staan.

Cache hit rate

De cache hit rate is het percentage van de requests die door varnish afgehandeld worden en dus niet op je backend server (PHP) terecht komen. Hoe hoger dit percentage dus hoe meer bezoekers een snelle pagina voorgeschoteld krijgen.

Je kunt dit percentage vinden door dit commando te gebruiken

$ varnishstat

Uptime mgt:	 0+19:09:45                          Hitrate n:      10	     100     236
Uptime child:  0+19:09:46                         avg(n):    0.1918    0.2552    0.2491

  NAME                     CURRENT    CHANGE    AVERAGE    AVG_10    AVG_100   AVG_1000
MGT.uptime                  0+19:09:45
MAIN.uptime                  0+19:09:46
MAIN.sess_conn                  4175060    141.71     60.52     60.62     57.82	  57.82
MAIN.client_req                 4245300    141.71     61.54     60.62     57.82	  57.82
MAIN.cache_hit                  938985     42.91     13.61     10.90     9.17		 9.17
MAIN.cache_miss                 2457485     98.80     35.62     49.11     48.09	  48.09
...
...
...

het Hitrate percentage wordt weergegeven voor de afgelopen n requests. In het voorbeeld was dit: Afgelopen 10 requests: 19,18% Afgelopen 100 requests: 25,52% Afgelopen 236 requests: 24,91%

Of deze percentage's laag of hoog zijn hangt zeer af van de applicatie zelf. Een shop die bijvoorbeeld een zeer hoge conversie heeft zal een lager percentage hebben. Er zitten dan naar verhouding meer mensen in de checkout die natuurlijk niet gecached worden.

Monitor cache misses

Om te kijken welke pagina's op een cache miss uit komen kun je dit commando gebruiken:

$ varnishncsa -F '%U%q %{Varnish:hitmiss}x' | grep miss

Geheugen gebruik

Om te controleren of je varnish wel genoeg of juist te veel geheugen hebt gegeven kun je ook weer het varnishstat commando gebruiken.

We zijn nu op zoek naar de g_bytes en g_space stats.

$ varnishstat

  NAME                     CURRENT    CHANGE    AVERAGE    AVG_10    AVG_100   AVG_1000
MGT.uptime                  0+19:09:45
MAIN.uptime                  0+19:09:46
...
...
SMA.s0.c_bytes                  43.68G    881.87K    657.40K    781.48K    795.49K   793.00K
SMA.s0.c_freed                  39.68G    900.86K    597.19K    784.63K    795.83K   793.07K
SMA.s0.g_alloc                  1000036     74.79      .    999787.76   998530.86  997099.17
SMA.s0.g_bytes                   4.00G    -18.99K     .      4.00G     4.00G    4.00G
SMA.s0.g_space                  110.82K    18.99K     .      82.45K    76.96K    62.70K
 • g_bytes Het totaal gebruikte geheugen
 • g_space Het nog beschikbare varnish geheugen