/
Pack Hosting Panel

Installatie Akeneo 3

Hoe installeer je akeneo?


Wat is Akeneo

Akeneo is een Product Information Mangement systeem, ook wel PIM genoemd. Dit is een oplossing die één plek biedt om uw productinformatie te beheren, beheren, verrijken en verzamelen. Maak een productcatalogus aan en distribubeer dit naar uw verkoop- en eCommerce-kanalen. Een PIM-oplossing maakt het makkelijker en sneller om boeiende productervaringen te creëren en te leveren.

Installatie Akeneo 3

Voor installatie van Akeneo moet de server voldoen aan de volgende eisen:
PHP 7.2.0
MySQL 5.7
Node JS versie 10 of hoger

Voor de installatie van Akeneo moet je eerst even te controleren of Node js versie 10 of hoger is geinstalleerd, dit kun je doen met "node -v".
Wanneer niet de juiste versie beschikbaar is, kun je hiervoor een ticket aanmaken bij support.

Ga naar de volgende locatie op de server /home/user/domains/domeinnaam/ en maak hier een folder aan, bijvoorbeeld akeneo. Download nu Akeneo naar de domain folder op de server, dit doe je met het volgende commando:

wget https://download.akeneo.com/pim-community-standard-v3.2-latest.tar.gz -O akeneo.tar.gz

Na het downloaden van Akeneo pak je het bestand uit. Dit doe je met het volgende commando:

tar zvxf akeneo.tar.gz -C akeneo 

Nu je in de domein folder zit /home/user/domains/domeinnaam/ kun je ook alvast de public_html folder verwijderen en een symlink plaatsen naar de web folder in Akeneo. Voorbeeld:

rm akeneo.tar.gz && rm -rf public_html && ln -s akeneo/pim-community-standard/web public_html

Wanneer het bovenstaande is uitgevoerd ga je naar de folder van akeneo -> pim-community-standard, en starten we met de installatie van Akeneo. Eerst moet je de app/config/parameters.yml aanpassen naar de juiste databases waardes.

Wanneer de bovenstaande waardes juist zijn ingevuld start je de installatie:

yarn install
php bin/console cache:clear --no-warmup --env=prod
php bin/console pim:installer:assets --symlink --clean --env=prod
bin/console pim:install --force --symlink --clean --env=prod
yarn run webpack
bin/console pim:completeness:calculate --env=prod
bin/console pim:versioning:refresh --env=prod
bin/console pim:volume:aggregate --env=prod

Wanneer de yarn run webpack juist is gestart draait de applicatie, maar dit is nog niet zichtbaar op de website. Akeneo heeft geen index.php in de web folder staan. Ga naar de volgende folder: /home/user/domains/domeinnaam/var/etc/ en maak het volgende bestand aan akeneo.nginx.conf. Plaats hier het volgende nginx configuratie:

  location * {
    try_files $request_filename $uri;
  }

   if (!-f $request_filename){
     rewrite ^(.*)$ /app.php/ break;
   }

location ~ \.php$ {
 echo_exec @main;
}

Wanneer bovenstaande nginx configuratie is geplaatst dien je nog even een nginx reload uit te voeren, dit kun je doen met nginx-reload

Aanvullende informatie:

Meerdere Akeneo installaties op een server.

Wanneer er meerdere Akeneo omgevingen op een server komen te staan dient de /tmp/pim/file_storage aangepast te worden. Ga naar de volgende file: /app/config/parameters.yml en voeg het volgende toe: parameters:

catalog_storage_dir:/path/to/pim/pim-community-standard/tmp/pim/catalog_storage
tmp_storage_dir: /path/to/pim/pim-community-standard/tmp/pim/file_storage
upload_tmp_dir: /path/to/pim/pim-community-standard/tmp/pim/upload_tmp_dir

#only for enterprize_edition pam
asset_storage_dir: /path/to/pim/pim-community-standard/tmp/pim/file_storage/asset

Administratie user aanmaken

bin/console pim:user:create