/
Pack Hosting Panel

MySQLdump commando

Hoe kun je een MySQLdump maken op het Hipex platform?


We gaan er bij dit artikel vanuit dat je het mysql commando geconfigureerd hebt uitgelegd in artikel MySQL onder het kopje "Command line".

MySQLdump

Wanneer je op de normale manier een MySQLdump dump wilt maken ontvang je de een vergelijkbare foutmelding:

mysqldump: Error: 'Access denied; you need (at least one of) the PROCESS privilege(s) for this operation' when trying to dump tablespaces

Dit komt omdat de standaard MySQLdump informatie bevat die niet geïmporteerd kan worden op ons platform, bijvoorbeeld Create database & Alter database zullen niet werken bij ons.

Hipex MySQLdump commando

Om bovenstaand probleem op te lossen kun je gebruik maken van het Hipex MySQLdump commando.
Vergeet nietom in dit commando de juiste database_username en database_name toe te voegen.

mysqldump --no-tablespaces --single-transaction --quick -u <database_username> -p <database_name> | LANG=C LC_CTYPE=C LC_ALL=C sed -e 's/DEFINER[ ]*=[ ]*[^*]*\*/\*/' | LANG=C LC_CTYPE=C LC_ALL=C sed -e 's/ROW_FORMAT=FIXED/ROW_FORMAT=DYNAMIC/' | LANG=C LC_CTYPE=C LC_ALL=C sed -e '/ROW_FORMAT/!s/^) ENGINE=InnoDB/) ENGINE=InnoDB ROW_FORMAT=DYNAMIC/' > database.sql

Mysqldump importeren

Vervolgens kun je de zojuist gemaakte MySQLdump importeren.

mysql -u <database_username> -p <database_name> < database.sql