/
Pack Hosting Panel

PHP variabelen beheren

Hoe kan ik mijn PHP variabelen beheren bij Hipex?


Bij Hipex wordt de waarde van PHP variabelen standaard beheert door het platform. Uiteraard bieden we je de mogelijkheid om deze aan te passen naar de gewenste waarde voor jouw applicatie. In dit artikel leggen wij uit hoe je de waarden van deze variabelen kan aanpassen naar jouw eigen wensen.

Het bestand .user.ini

Het bestand .user.ini is een bestand welke actief gezet kan worden in jouw applicatie om zelf de waardes van enkele PHP variabelen aan te passen. In de meeste gevallen staat deze al actief maar is het ook mogelijk om deze zelf aan te maken.

Hierin kan je in de public_html van de applicatie het volgende bestand aanmaken of bewerken:

vi .user.ini

In dit bestand kunnen bijvoorbeeld de volgende regels toegevoegd worden:

memory_limit = 756M
max_execution_time = 120
max_input_vars = 4000

Na het toevoegen van dit bestand hoeft PHP geen herstart te krijgen en zullen deze aangepaste waardes direct actief staan.

Let op!: Het te hoog instellen van deze waardes kunnen problemen opleveren met de performance/recourses van jouw applicatie en/of server.

Welke variabelen kunnen aangepast worden?

Op de deze pagina is terug te vinden welke PHP variabelen aangepast kunnen worden in de .user.ini. Alle variabelen met de changeable PHP_INI_ALL kunnen aangepast worden in de .user.ini