/
Pack Hosting PaneldocId: ci-cd/additional-settings title: Optionele settings deploy description: Optionele settings deploy metaTitle: Optionele settings deploy metaDescription: Welke custom settings kan ik toevoegen aan mijn deployconfiguratie?


Custom Hipex Deploy settings

In dit artikelen plaatsen wij handige commando's die je kunt toevoegen aan je deployconfiguratie in deploy.php.

Releases waarde verhogen of verlagen

Hipex Deploy hanteert standaard een default keep releases waarde van 5, wat inhoudt dat standaard 5 releases worden bewaard. Het is mogelijk om deze waarde te verhogen of te verlagen, in het voorbeeld verlagen wij deze naar 3.

set('keep_releases', 3); 

Composer timeout aanpassen

Standaard hanteert Hipex Deploy aan composer timeout van 300 seconden. Als je tegen deze timeout aan loopt, zul je de volgende foutmelding krijgen: The process "composer install --verbose --no-progress --no-interaction --op timize-autoloader --no-dev --ignore-platform-reqs" exceeded the timeout of 300 seconds.

Mocht je hier van af willen wijken, kan dit met een aanpassing in deploy.php. In dit voorbeeld hebben wij hem verhoogd van 300 naar 3600.

\Deployer\set('default_timeout', 3600);