/
Pack Hosting Panel

Hipex Logrotate

Hoe kan ik mijn logbestanden efficient beheren via logrotate bij Hipex


Wat is logrotate

Logrotate is een UNIX tool die standaard aanwezig is op het Hipex platform. Aan de hand van deze tool kun je je logbestanden effectief beheren.

Hoe kan ik hipex logrotate gebruiken?

Om je de handmatige configuratie stappen uit handen te nemen hebben we een makkkelijk Hipex logrotate commando ontwikkeld: hipex log:rotate. Door het uitvoeren van het hipex log:rotate commando wordt er een configuratie file aangemaakt. Om ervoor te zorgen dat logrotate op gezette tijdstippen draait kan je deze toevoegen in crontab.

Met de --help optie kan je alle informatie over het commando opvragen:

$ hipex log:rotate --help
Description:
 Rotate log files to prevent them to grow exhaustively.
Usage:
 log:rotate [options]
Options:
   --path[=PATH]        Destination path to directory with log files that should be rotated
   --frequency[=FREQUENCY]   Frequency to rotate the log files (daily, weekly, monthly or yearly) [default: "daily"]
   --size[=ROTATE_SIZE]     Rotate log files bigger than this value (value in MB) [default: 50]
   --copies[=COPIES]      Number of copies that should be stored [default: 7]
 -h, --help            Display this help message
 -q, --quiet           Do not output any message
 -V, --version          Display this application version
   --ansi            Force ANSI output
   --no-ansi          Disable ANSI output
 -n, --no-interaction       Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose       Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

PATH

Het path is de locatie van de log bestanden welke je wilt roteren, dit kan bijvoorbeeld zijn /home/<ssh user>/domains/<domeinnaam>/application/var/log

FREQUENCY

Met frequency bepaal je hoe vaak de logs worden opgeschoond. Je hebt de keuze uit: daily, weekly, monthly of yearly.

SIZE

Wanneer hier een waarde van 50 word geplaatst worden bestanden groter dan 50MB mee genomen met logrotate. Wanneer het bestand minder is dan 50MB word het bestand niet meegenomen met logrotate.

COPIES

Met copies geef je aan hoeveel geroteerde bestanden er bewaard moeten blijven. Wanneer er meer copies zijn als de ingestelde waarde, zal het oudste bestand automatisch verwijderd worden. Let op wanneer het bestand niet groter is dan 50MB zal het bestand niet niet opgepakt worden door logrotate zie ROTATE_SIZE 50

Configuratie file

Na het uitvoeren van hipex log:rotate commando word er een bestand aangemaakt in de map /home/<ssh user>/logrotate dit bestand kun je later nog bewerken.

Cronjob

Om logrotate te activeren moeten we een cronjob activeren, hiervoor kan je de volgende cronjob gebruiken:

0 6 * * * logrotate -s /home/<sshuser>/logrotate/logrotate.status /home/<sshuser>/logrotate/logrotate.conf

Bovenstaande voorbeeld is voor het dagelijks roteren. Wanneer je vaker een controle wil laten uitvoeren kun je dit ook instellen om de vijf minuten.