/
Pack Hosting Panel

PHP Herstarten

Hoe kan ik PHP / PHP-FPM herstarten


Soms is het nodig om alle lopende PHP requests (PHP-FPM) te killen en alle PHP processen te herstarten. Bij Hipex zijn hiervoor twee commando's aanwezig.

hipex restart:php
hipex restart:phpfpm

Hieraan kunnen optioneel één of meer php versies worden mee gegeven. Bij het weg laten van de php versie wordt alle herstart.