/
Pack Hosting Panel

Hipex application installer

Hoe kan ik snel Shopware of een andere applicatie installeren


Als je vaak een applicatie zoals Shopware vanaf scratch geïnstalleerd hebt dan weet je dat je hiervoor aardig wat stappen moet doorlopen. Om je deze handmatige stappen uit handen te nemen hebben we een makkkelijke applicatie installatie commando ontwikkeld: hipex application:install.

hipex application:install --help
Description:
 Install new application

Usage:
 application:install [options] [--] <type>

Arguments:
 type                        Application type to install, supports: shopware_6

Options:
   --test-data                  Install test data
   --json                     Print output in json format
   --database-name=DATABASE-NAME
   --database-username=DATABASE-USERNAME
   --database-password=DATABASE-PASSWORD
   --database-host=DATABASE-HOST          [default: "localhost"]
   --database-port=DATABASE-PORT          [default: 3306]
   --database-table-prefix=DATABASE-TABLE-PREFIX
 -h, --help                     Display this help message
 -q, --quiet                    Do not output any message
 -V, --version                   Display this application version
   --ansi                     Force ANSI output
   --no-ansi                   Disable ANSI output
 -n, --no-interaction                Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose                Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Zoals je ziet hoef je hier alleen maar de database gegevens aan mee te geven en de installer doet de rest. Om te zien welke applicaties ondersteund worden kun je in de help kijken hipex application:install --help.