/
Pack Hosting Panel

RabbitMQ

Hoe gebruik ik RabbitMQ bij Hipex


RabbitMQ wordt bij Hipex gedraaid via Docker. We gaan er voor deze verdere handleiding dan ook vanuit dat je bekend bent met Docker en hoe je dit kunt gebruiken. Zie hiervoor ook onze docker documentatie.

Service configuratie

In de docker configuratie geef je aan welke versie van RabbitMQ je wil gebruiken en op welke poort deze beschikbaar moet zijn. In onderstaand voorbeeld is dat dus versie 3 op poort 15672 en 25672.

version: "3"

services:
  rabbitmq:
    image: rabbitmq:3-management-alpine
    env_file:
    - /home/<user>/rabbitmq/.env
    volumes:
    - ./.docker/rabbitmq/data/:/var/lib/rabbitmq/
    - ./.docker/rabbitmq/logs/:/var/log/rabbitmq/
    environment:
      RABBITMQ_DEFAULT_USER: ${RABBITMQ_DEFAULT_USER}
      RABBITMQ_DEFAULT_PASS: ${RABBITMQ_DEFAULT_PASS}
    ports:
    - 25677:5672
    - 15677:15672

Plaats bovenstaande configuratie in een docker-compose.yml file in een gewenste map, bijvoorbeeld ~/rabbitmq/docker-compose.yml

Plaats een Environment variable file in de gewenste map, bijvoorbeeld ~/rabbitmq/.env Hiervoor kun je onderstaande configuratie gebruiken:

RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
RABBITMQ_DEFAULT_PASS=<PASSWORD>

Omdat we gebruik maken van een mounted volume moeten we zorgen dat de benodigde directories eerst zijn aangemaakt:

cd ~/rabbitmq/
mkdir -p .docker/rabbitmq/data/
mkdir -p .docker/rabbitmq/logs/

Daarna kun je de services starten met dit commando.

hipex docker:compose:up --detach