/
Pack Hosting Panel

Monitoring

Welke monitoring heeft Hipex en hoe wordt hierop gehandeld.


Server

Voor alle omgevingen van Hipex worden de volgende zaken gemonitord. Dit geld voor zowel de productie als staging servers.

  • Uptime monitoring
  • Cpu, memory en disk usage
  • Disk latency, toughput
  • Disk & raid-health
  • Systeem & security logs

Veel van de gemonitorde markers zijn de zo genoemde "pre fail" wat inhoud dat ze niet direct een probleem vormen, maar in de toekomst mogelijk wel een probleem kunnen worden. Door zo veel mogelijk inzicht te vergaren zijn we in staat om pro-actief te handelen. Dreigende problemen zullen daardoor in bijna alle gevallen al zijn opgelost voor ze uberhaubt de kans krijgen om daadwerkelijk een probleem voor je applicatie te vormen. Door deze aanpak verhogen we de stabiliteit en daarmee automatisch ook de uptime van je applicatie. Deze statistieken zijn bovendien ook in te zien via het hosting paneel onder het kopje monitoring.

Applicatie

Naast server monitoring zijn we altijd bezig om ook applicatie monitoring zo volledig mogelijk te kunnen faciliteren. In het hosting paneel bieden we de optie om monitoring aan en/of uit te zetten. Indien de applicatie op een staging server staat heeft deze instelling geen effect en wordt er niet gemonitord. Deze instelling kun je vinden onder applicatie instellingen. Applicatie instelling

Zie hiervoor ook het artikel Applicatie aanmaken.

Bij een applicatie worden er iedere minuut altijd 3 urls' gemonitord namelijk:

  • De homepage https://<domein>/
  • De hoofd PHP versie https://<domein>/.hipexmonitor/main
  • De alternatieve PHP versie https://<domein>/.hipexmonitor/alternative

Hierbij wordt een http status code 503 (maintenance) niet gezien als downtime. Alle overige fouten zoals 404, SSL-problemen of statuscode 500 worden aan ons doorgegeven als meldingen van downtime.

Omdat wij geen controle hebben over de code welke door de partners of eigenaren van de webshop wordt geplaatst meten we onze SLA up-time garanties op de /.hipexmonitor url's. Deze urls verbinden ook met de onderliggende systemen met elkaar waardoor het zeker is dat alle onderliggende systemen altijd naar behoren werken en hieraan geen twijfel kan ontstaat.

Domein pointer

Bij domein pointers word alleen de homepage gemeten. Verder geld hier hetzelfde als bij applicatie monitoring en worden ook zaken als SSL in de gaten gehouden.