/
Pack Hosting Panel

Docker basics

Wat is docker en hoe gebruik ik het bij Hipex


Wat is Docker

Docker is een set aan technieken waarmee je een applicatie in een geïsoleerde omgeving kan laten draaien. In plaats van dat we alle libraries voor je applicatie zoals libxml of openssl installeren, bepaal je precies welke versies er gebruikt worden. Dit gebeurt door de applicatie als container image in te pakken en deze container op de servers van Hipex te starten.

Voor het verdere gebruik van Docker bij Hipex gaan we er vanuit dat je bekend bent met de basis concepten van Docker. We hebben Docker ondersteuning ingebouwd via docker compose. Om docker te kunnen gebruiken gaan we er dus vanuit dat je bekend bent met zowel docker als docker compose.

Mocht dit niet het geval zijn raden we de officiële handleidingen van docker / docker compose aan. Deze zijn te vinden op: https://docs.docker.com/get-started/ en https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/.

Gebruik bij Hipex

Security is natuurlijk een belangrijk onderdeel bij Hipex. Daarom hebben we een wrapper om de verschillende docker en docker-compose commando's gemaakt. Zo kun je altijd veilig gebruik maken van docker zonder dat je bang hoeft te zijn dat er iets gebeurd waardoor je de server stuk zou maken.

De commando's zijn onderdeel van de Hipex CLI en vallen onder de docker groep:

$ hipex | grep docker

Zie ook de uitleg over de verschillende commands:

Verder bevat Hipex CLI ook nog een aantal rechtstreekse docker commando's:

 • docker:login Login bij een (private) Docker registry
 • docker:ps Toon draaiende containers
 • docker:stats Toon een live stream van resource gebruik van de draaiende containers.

Compose file

Ook voor de docker-compose.yml wordt er een beperkte set van features ondersteund. Voor een uitleg van alle verschillende onderdelen zie: https://docs.docker.com/compose/compose-file/.

Alle onderdelen die worden ondersteund zijn:

#everything above 3.2 is supported
version: "3.2"

services:
  serviceA:
    # Alleen als string zonder opties
    image: redis
    # Als string of array
    command: "echo hoi"
    depends_on:
    - serviceB
    # Als string of array
    dns: 1.1.1.1
    dns_search: example.com
    domainname: "service-a.com"
    # Als string of array
    entrypoint: "/bin/entry.sh test"
    # Als string of array
    env_file: ".env"
    # Standaard
    environment:
      NODE_ENV: prod 
    # Op host alleen tussen 10000 en 50000
    ports:
    - 10001:80
    # Standaard
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost"]
      interval: 1m30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 40s
    # Standaard
    extra_hosts:
    - "service_redis"
    # Standaard
    hostname: service_redis_backend
    # Als string of array
    networks: internal
    # Standaard
    restart: always
    # Alleen anonymous volumes en padden waar de user zowel lees als schijfrechten heeft.
    volumes:
    - "data-serviceA:/data"
    - "./host-data:/host-data"
    
  # Deze service is dus ook valide
  serviceB:
    image: "elasticsearch"
    command: 
    - echo
    - hoi
    dns:
    - 1.1.1.1
    - 8.8.8.8
    dns_search:
    - dc1.example.com
    - dc2.example.com
    entrypoint:
    - /bin/entry.sh
    - test
    network:
    - internal
    - external

# Zonder options, bijvoorbeeld:
volumes:
  data-serviceA:

# Zonder options, bijvoorbeeld:
networks:
  internal: 
  external: 

Volgende onderdelen niet gebruiken

Binnen de docker-compose.yml kun je geen gebruik maken van het volgende onderdeel:

  container_name:

Private registries

Om gebruik te maken van private registries dien je eerst in te loggen via het docker:login commando.

Backups

Wanneer je container volume's hebt die gebackuped moeten worden kun je deze plaatsen onder de domein folder. Wanneer je bijvoorbeeld jou elasticsearch configuratie hier ~/domains/example.com/elasticsearch/docker-compose.yml plaatst kun je een volume mount gebruiken voor het opslaan van de data.

version: "3.2"

services:
  elasticsearch:
    image: elasticsearch:7.8.0
    restart: "always"
    volumes:
    - ./data:/usr/share/elasticsearch/data
    environment:
      discovery.type: "single-node"
    ports:
    - "19200:9200"

Voor meer info over wat er wel en niet gebackuped wordt bekijk ons backup artikel.