/
Pack Hosting Panel

Command - docker:compose:down

Hoe werkt het `docker:compose:down` commando


Voor je deze documentatie leest gaan we er vanuit dat je bekend met de docker basics.

Het commando docker:compose:down gebruik je voor het stoppen en verwijderen van de docker container's netwerken volumes en images. Je kunt de uitleg van dit commando vinden via hipex docker:compose:down --help. Dit is een wrapper om het standaard commando. Zie ook: https://docs.docker.com/compose/reference/down/.

Description:
 Stops containers and removes containers, networks, volumes, and images

Usage:
 docker:compose:down [options]
 docker:compose:down
This command is a wrapper around the default `docker-compose` command. For more information see https://docs.docker.com/compose/reference/down/

Options:
   --volumes          Remove named volumes declared in the `volumes` section of the Compose file and anonymous volumes attached to containers.
 -t, --timeout=TIMEOUT      Specify a shutdown timeout in seconds.
 -f, --file=FILE         Specify an alternate compose file [default: "docker-compose.yml"]
 -p, --project-name=PROJECT-NAME Specify an alternate project name
 -h, --help            Display this help message
 -q, --quiet           Do not output any message
 -V, --version          Display this application version
   --ansi            Force ANSI output
   --no-ansi          Disable ANSI output
 -n, --no-interaction       Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose       Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug