/
Pack Hosting Panel

Command - docker:ps

Hoe werkt het `docker:ps` commando


Voor je deze documentatie leest gaan we er vanuit dat je bekend met de docker basics).

Met het docker:ps commando haal je een lijst op van draaiende services. Je kunt de uitleg van dit commando vinden via hipex docker:ps --help. Dit is een wrapper om het standaard commando. Zie ook: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/ps/.

Description:
 List running containers

Usage:
 docker:ps
This command is a wrapper around the default `docker-compose` command. For more information see https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/ps/

Options:
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug