/
Pack Hosting Panel

Command - docker:stats

Hoe werkt het `docker:stats` commando


Voor je deze documentatie leest gaan we er vanuit dat je bekend met de docker basics).

Het commando docker:stats geeft een live stream van de draaiende docker containers en het resource gebruik van deze containers. Je kunt de uitleg van dit commando vinden via hipex docker:stats --help. Dit is een wrapper om het standaard commando. Zie ook: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/stats/.

Description:
 Display a live stream of container(s) resource usage statistics

Usage:
 docker:stats [options] [--] [<container>...]

Arguments:
 container       container
This command is a wrapper around the default `docker-compose` command. For more information see https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/stats/

Options:
 -a, --all       Show all containers (default shows just running)
   --format=FORMAT  Pretty-print images using a Go template
   --no-stream    Disable streaming stats and only pull the first result
   --no-trunc    Do not truncate output
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug