/
Pack Hosting Panel

Trial laten opzetten door Hipex

Hoe zet Hipex een trial op?


Ben jij benieuwd wat Hipex voor jou kan laten betekenen? Bij Hipex bieden wij 30 dagen een free trial aan om eerst aan te tonen hoe Hipex de performance van jouw webshop kan verbeteren.

Ben jij benieuwd hoe dit wordt gedaan en welke stappen ondernomen worden? Lees het hier!

SSH key pairs genereren

Als jij al over een webshop beschikt welke je plant bij Hipex neer te zetten dienen wij toegang te krijgen tot de huidige hosting omgeving om een kopie te maken en de webshop 1 op 1 in te richten bij Hipex.

Hiervoor sturen wij altijd een vers-gegenereerde en beveiligde SSH key op welke toegevoegd kan worden aan de hosting omgeving.

Om precies erachter te komen wat een SSH key is en hoe deze gegenereerd wordt klik hier.

Applicatie toevoegen op Hipex platform

Zodra wij toegang hebben tot de hosting omgeving maken wij bij Hipex een omgeving aan waarop wij deze omgeving kunnen inrichten. De omgeving maken wij aan met dezelfde versies en instellingen welke ook gebruikt worden bij de huidige hosting omgeving om alles gelijk te houden.

Hierbij richten wij de applicatie op een server met dezelfde MySQL versie en stellen wij dezelfde PHP versie in. Om meer te weten hoe een omgeving wordt aangemaakt binnen het Hipex platform, klik hier.

Applicatie syncen

Wanneer de applicatie is aangemaakt bij Hipex voeren wij een synchronisatie uit van de codebase, database (inclusief media) en webserver instellingen. Door middel van de Hipex webshop importer tool kunnen wij gemakkelijk de omgeving overnemen naar de omgeving bij Hipex.

Deze tooling kan gebruik worden om code, media, databases of zelfs gehele applicaties te migreren naar een server van Hipex. Om precies erachter te komen hoe dit commando gebruikt kan worden, klik hier.

Applicatie configureren

Nadat de applicatie geheel is overgenomen is het tijd om de applicatie te configureren. Als er services gebruikt worden zoals Varnish, Redis nemen wij deze ook over naar Hipex.

Hoe stellen wij deze services in?

ElasticSearch

Elasticsearch is specifiek ontwikkelt voor vrij zoeken en layered navigation. Hierdoor is deze service uitermate geschikt voor e-commerce sites als vervanging van de vaak standaard MySQL zoek en filter implementaties en brengt het vaak performance winst met zich mee.

Op het platform van Hipex is het voor de klant zelf mogelijk om een ElasticSearch instantie op te zetten door middel van een Docker Container. Het voordeel hiervan is dat het zelf mogelijk is om deze instantie te beheren is het altijd mogelijk om zelf een upgrade/downgrade hiervan uit te voeren.

Om erachter te komen hoe je een ElasticSearch instantie opzet in Docker, klik hier.

Redis

Redis is een cache oplossing welke cache data wegschrijft in het geheugen. Redis kan gebruikt worden voor het cachen van zowel front- als backend als het opslaan van sessies.

Door gebruik te maken van Redis-caching wordt bij het bezoek van de website een opgeslagen pagina uit de cache opgehaald. De pagina kan hierdoor snel geserveerd worden omdat deze niet meer dynamisch hoeft worden opgehaald. Het direct uitserveren van de opgevraagde content leidt tot een snellere laadtijd van de pagina. Redis is op het platform van Hipex vrij gemakkelijk in te stellen. Door middel van het commando “hipex redis:setup” kan je een instantie opzetten op basis van hostname/port of UNIX socket.

Om precies erachter te komen hoe dit commando werkt, klik hier.

Varnish

Varnish is een http-accelerator reverse proxy en vangt requests op voordat deze naar PHP gaan. Bij een eerste request stuurt varnish deze door en handelt de server het request af. Het resultaat wordt opgeslagen in varnish en bij een tweede gelijke request wordt direct uit de cache van Varnish beantwoordt en daarmee de php/sql/hhvm belasting van de server voorkomen.

Bij Hipex bieden we je de mogelijkheid om Varnish eenvoudig te configureren en beheren met behulp van de Hipex CLI. De Hipex CLI commando's voor Varnish zijn dan ook automatisch voor iedere Hipex omgeving beschikbaar om te kunnen gebruiken.

Meer te weten komen hoe Varnish werkt en hoe je het instelt? Klik hier.

Configuratie in shop aanpassen

Na het inrichten van de applicatie maken wij de nieuwe omgeving bij Hipex benaderbaar middels een testhipex.io URL welke niet geïndexeerd kan worden in Google. Bij deze stap passen wij de base URL van de webshop aan naar een willekeurige URL als https://testshophipex1234.testhipex.io/.

DNS en SSL instellen

Na het aanpassen van de baseURL stellen wij de DNS in van het nieuwe testhipex.io domein. Bij het aanpassen van de DNS gebruiken wij de IP adressen van de server waarop wij de omgeving hebben ingericht. De IPv4 en IPv6 adressen zijn te achterhalen door in te loggen middels SSH op de server:

IP addresses SSH

Zodra de DNS ingesteld staat kunnen wij een Let’s Encrypt certificaat aanvragen. Dit doen wij door in ons hosting panel een Let’s Encrypt certificaat aan te vragen onder de instellingen van een applicatie met de knop 'Request Let's Encrypt certificate':

Hipex Certificate

Na het aanvragen kan het enkele minuten duren voordat het verzoek in behandeling is genomen en het certificaat actief staat.

Performance testen

Intergratietest

Om aan te tonen of we performance winst hebben weten te behalen verrichten wij altijd diverse tests. Zo voeren wij onder andere een intergratietest uit. Met een integratietest maken we inzichtelijk hoe lang het systeem ervoor nodig heeft om een volledige bestelling af te handelen. Deze test is zowel op jullie huidige productieomgeving als op de testomgeving bij Hipex uitgevoerd waardoor we een mooi vergelijk tussen beide omgevingen kunnen maken.

Loadtest

Naast de performance vinden we ook de piekbestendigheid erg van belang. Om deze inzichtelijk te maken hebben we een loadtest uitgevoerd. Met name hier zie je ook extreme verschillen. Dit heeft niet alleen nadelige invloeden op de performance maar dus ook op de afhandeling van meerdere gelijktijdige bezoekers.